Valberedning

Valberedningen har som uppdrag att se till att en kompetent förbundsstyrelse leder Hallands Golfförbundet utifrån medlemmarnas förväntningar och krav.


Johan Johansson, Falkenbergs GK

Mats Nordvall, Tönnersjö GK

Per-Olof Ejersund, Flygstaden GK