Vår Utbildningsverksamhet  /  Planerade utbildningar 2022


Tävlingsledarutbildning

Riktar sig till tävlingsfunktionärer som vill säkerställa att en tävling på klubben följer golfens regelverk.
Vi går igen vad som gäller innan, under och slutförande av en tävling.

Finns två olika nivåer;
En där det ges allmänna riktlinjer för en tävlings genomförande (ca 3 timmar).
och en mer grundlig genomgång av tävlingsledningens ansvar, dokumentation tävlingsvillkor och lokala regler (ca 6 timmar).

Materialet för utbildning är baserat på Committee Procedures

Tävlingsledareutbildning SGF nivå 2

genomförs prel. Lördag 9 eller 23 april mellan 09.00 - 15.30 på Björnhult GK.

Ordförande
Utbildningskommittén

Lars-Erik Blank

0768-44 83 53Regelutbildning

Regelutbildning SGF nivå 2
genomförs Lördag 26 mars 09.00 - 15.30 på Björnhult GK
Fika finns från 08.30. Lunch och em-fika ingår.


Golfens Ledarskapsutbildning steg 1 praktik

är en utbildning där du får lära dig möjligheten att genom ditt ledarskap få vara med och påverka barn och ungdomars liv med golfen som redskap! 

Säkert är att barn framför allt idrottar för att det är roligt! Här får de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och göra egna framsteg. Med Golfens Ledarutbildning Steg 1 – Praktik ger vi dig bra verktyg att arbeta med barn i åldern 7 till 12 a°r.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben, men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer m fl. En rolig och praktisk kurs där man får testa övningar och träffa andra som gillar golf och träning!
Om klubben har en PGA-tränare som genomgått GL 1 – Praktik äger tränaren rätt att utbilda i Golfäventyret vilket kan vara en fördel för klubben.

Innehåll

Utbildningen ger en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning redan dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 - Praktik.

Är ni intresserade av GL1 praktik, kontakta gärna:

Lars-Erik Blank, tel. 0768-44 83 53, lars-erik.blank@tele2.se