Säsong 2022

De nya handicapreglerna.

Tänk på att du registrerar så många av dina ronder som möjligt. Därigenom får du ett mer rättvisande handicap. Tycker du att du har helt fel handicap skall du höra av dig till klubbens handicapansvarige.

Regelproblem under tävling

Är du som tävlingsledare osäker på hur du skall hantera en situation kan du ringa till någon av distriktets domare för att få hjälp.

Domarlista >>>>

Det mesta runt regler och tävlingar

Via den här länken kan du hitta det mesta runt tävlingar, regler och handicap.

Regel- & hcp kommitté

ansvarar för att

Lösa regelfrågor, Göra domartillsättning till distriktets tävlingar, Skapa lokala regler för klubbar, Hantera tvist rörande klubbs tillämpning av EGAs handicapregler, Registrera handicapförändringar inom handicapgrupp 1 beslutade av klubbar enligt allmän spelstandard, Bistå distriktets juridiska nämnd i frågor gällande tävlingsledning och Regler för Golfspel, I samarbete med distriktets utbildningskommitté arrangera kurser inom regler, handicap och tävlingsledning, Vid behov och i mån av tid kan även hjälpa klubbarna i distriktet att arrangera regelutbildningar.


Tommy Gustavsson
Ringenäs GK

Ordförande Regel- & hcp kommittén

0704-97 88 02


Ledamot

Kjell Kristiansson,
Falkenbergs GK

Förbundsdomare

0733-17 07 51


Ledamot

Bertil Johansson,
Laholms GK

Ansvarig lokala regler,
Distriktsdomare

0704-82 44 27


Under de senaste åren har Bertil reviderat samtliga klubbars lokala regler. Utöver de lokala reglerna ansvarar Bertil också för stöd och rådgivning till klubbarna avseende tävlingsregler, tävlingsbestämmelser samt banmarkeringar.

Ledamot

Lars Andersson,
Tönnersjö GK

Ansvarig Handicap
Distriktsdomare

0704-18 44 24


Utöver handicapfrågor ansvarar Lars även för amatör- och dopingbestämmelser. I uppdraget ligger att vid behov informera och utbilda klubbarna inom området samt att samordna klubbarnas metoder för t.ex. handicapändringar under pågående säsong.

Ledamot

Stellan Sveman,
Falkenbergs GK

Ansvarig Domartillsättning
Distriktsdomare

0706-47 61 14


Stellan ansvarar för att tillsätta domare till distriktets tävlingar. Principen för tillsättning är att alla tävlingar, om möjligt, skall ha två domare och att alla juniortävlingar skall ha domare.