Hallands Ladies 2022


Hallands Ladies 2022

 • Hallands Ladies omg 1 - Singeltävling, Söndagen den 8 maj - Skogaby GK
  Anmälan & Resultatlista >>>>
 • Hallands Ladies omg 2 - Singeltävling, Onsdagen den 18 maj - Falkenbergs GK
  Anmälan & Resultatlista >>>>
 • Hallands Ladies omg 3 - Singeltävling, Söndagen den 22 maj - Haverdal GK
  Anmälan & Resultatlista >>>>
 • Hallands Ladies omg 4 - Lagtävling, Söndagen den 29 juni - Ullared Flädje GK

  INSTÄLLD

 • Hallands Ladiest omg 5 - Lagtävling, Söndagen den 19 juni - Ringenäs GK
  Anmälan & Resultatlista >>>>
 • Hallands Ladies omg 6 - Singeltävling, Lördagen den 20 augusti - Hofgård GK

  Länk kommer senare

 • Hallands Ladies omg 7 - Lagtävling, Söndagen den 28 augusti - Tönnersjö GK

  Länk kommer senare

 • Hallands Ladies omg 8 - Singeltävling, Söndagen den 11 september - Vinbergs GK

  Länk kommer senare

 • Hallands Ladies omg 9 - AVSLUTNING - Lagtävling, Söndagen den 18 september - Björnhults GK

  Länk kommer senare

Ordförande
Damkommittén

Monika Heiner

0709-69 63 60
Generella Tävlingsvillkor 2022

Dessa tävlingsvillkor gäller generellt för samtliga tävlingar i Halland Ladies. Därutöver finns för varje
enskild tävling kompletterande tävlingsvillkor. Arrangerande klubb ansvarar för att inbjudan skickas
till samtliga klubbar i Halland.


1. Deltagare
För att få delta i Halland Ladies måste spelaren vara kvinna som fyller minst 22 år under kalen-
deråret för tävlingen.

En spelare måste vara medlem (ej passiv) i en svensk golfklubb, som har medlemskap i SGF
(M) eller i en association (A) ansluten till SGF, eller i en utländsk golfklubb eller utländskt
golfförbund.

Spelaren måste ha handicap 54,0 eller lägre enligt EGA eller WHS.
Tävlingarna är endast öppna för amatörer.


2. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 12.00, tre arbetsdagar före tävlingen
och startlistan publiceras två dagar före tävlingen.
Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf
före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång görs avanmälan till
arrangerande klubb.
En spelare som är anmäld till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte
godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna
återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. (Se Spel-
och Tävlingshandboken 8.3.5 och 8.3.6).


3. Startavgift
Startavgiften är 100 kr per person. Av startavgiften används 75% till prisbordet i tävlingen,
25% avsätts till Order of Merit samt sluttävlingens extra prisbord.


4. Handicapklasser
Tävlingarna spelas normalt i tre lika stora handicapklasser. Vid färre än 7 deltagare i någon
klass spelas tävlingen i två lika stora klasser. Vid färre än 14 deltagare spelas tävlingen i en
klass, A-klass.


5. Tee
Tävlingen spelas från röd tee eller den tee som är närmast 4 500 meter i längd.


6. Avgörande vid lika resultat
För alla placeringar och alla klasser görs särskiljning i första hand enligt spelhandicaps-
metoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand genom lottdragning.


7. Scorekortsinlämning
Ett scorekort är inlämnat och kan inte längre ändras när spelaren med båda fötterna lämnat
lokalen för scorekortsmottagning. Platsen kan specificeras närmare i de kompletterande
tävlingsvillkoren.


8. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren/spelarens partner vid prisutdelningen tillfaller nästa

pristagare, d v s utebliven pristagare ersätts med nästa pristagare genom att prislistan
justeras nedåt.


9. Tävlingen avslutat
Tävlingen är officiellt avslutat när resultatet är publicerat i MinGolf.


Särskilda tävlingsvillkor för Halland Ladies - Order of Merit


Utöver de enskilda tävlingarna spelas också en Order of Merit (OoM) över hela säsongen.


1. Poängberäkning OoM
De som placerar sig bland de 11 första platserna får poäng. Vid partävlingar får båda spelarna
poängen enlig nedan. Klassegraren i varje tävling erhåller 20 poäng, tvåan 17 och sedan 15, 13,
11, 9, 7, 5, 4, 3, 2 poäng.


2. Segrare individuellt
Segrare är den som under säsongen samlat totalt flest poäng.


3. Särskiljning vid lika resultat
Vid lika resultat placeras den spelare först som har flest segrar. Är spelarna fortsatt lika gäller
flest andraplatser o s v. Bara poängplatser räknas. Är spelarna lika även efter detta placeras den
först som deltagit i flest tävlingar. Är man fortsatt lika lottas ordningen.


4. Prisutdelning OoM
Prisutdelning sker i samband med den sista tävlingen.


Särskilda tävlingsvillkor för Halland Ladies Bästa Hallandsklubb


1. Deltagande klubbar

Samtliga klubbar som tillhör HGDF deltar automatiskt i tävlingen om Bästa Hallandsklubb.

2. Poängberäkning

Klubben tillgodoräknas poängen enligt OoM plus en poäng för varje övrig deltagande klubb-
medlem i tävlingen. Poängen summeras över hela säsongen

3. Segrare
Segrare är den klubb som under säsongen samlat totalt flest poäng.

4. Särskiljning vid lika resultat
Vid lika resultat placeras den klubb först som har flest segrar. Är lagen fortsatt lika gäller flest
andraplatser o.s.v. Är klubbarna lika även efter detta placeras den först som har flest deltagare
totalt. Är man fortsatt lika lottas ordningen.

5. Prisutdelning OoM


Vandringspriset till Bästa Hallandsklubb utdelas direkt efter sista tävlingen.