Vårt uppdrag

Leda och samordna distriktets utbildningsverksamhet i samarbete med de övriga kommittéerna, Inventering av klubbarnas utbildningsbehov, planering och genomförande av utbildningar, ERFA-möten, kontakt med SISU, vara väl förtrogen med regler för studieverksamhet och bidragsstöd. Säkerställa att distriktets bidragsberättigade verksamhet anmäls och rapporteras till SISU idrottsutbildarna

Syftet med vår Utbildningsverksamhet

- Att golfens grunder och traditioner bibehålls.
- Att värna om regler, vett och etikett, effektivare spel och säkerhet.
- Att alla tävlande spelar efter samma villkor genom att följa regler och hcp-bestämmelser.
- Att utbildning är en investering för klubbens framtida utveckling.
- Att säkerställa kvalitet och utveckling av ideella, personal och klubben
- Att se utbildning som ett sätt att belöna och visa uppskattning till berörda.
- Att använda utbildning som ett led vid rekryteringsarbete.

Vill du veta mer om förbundets utbildningar.

Vårt kursutbud finner du här >>

Utbildnings kommittén

Utbildningskommittén ansvarar för att: förankra SGF:s utbildningsprogram i GDF och GK, känna av GK:s utbildningsbehov, ansvara för ledarutbildningen inom HGDF och arrangera GDF-kurser, arrangera och leda ULF-träffar, initiera åtgärder för att förbättra kvaliteten på klubbarnas totala utbildning, såväl för ledare som för spelare, tillsammans med övriga utbildningsledare i landet påverka utvecklingen av golfens olika utbildningsfrågor.

Lars-Erik Blank,
Haverdals GK

Ordförande Utbildningskommittén

0768-44 83 53