Adresser Hallands Golfförbund


Fakturor till Hallands Golfförbund
ska skickas till:

0702-20 52 85


Hallands Golfförbund
c/o Magdalen Moutka
Strandstugevägen 37
311 37 Falkenberg

Korrespondens till Hallands Golfförbund
ska skickas till:

0707-923285


Hallands Golfförbund
c/o Pär-Åke Eriksson
Södra Strandvägen 59
312 61 Mellbystrand