Överenskommelser inom Hallands Golfförbund 2022

Hallandsgreenfee

Hallandsgreenfee är en rabattöverenskommelse mellan klubbar anslutna till SGF och medlemmar i HGDF.
Nedanstående är en grundöverenskommelse – det står varje klubb fritt att lokalt förbättra erbjudandet.
Rabatten gäller måndag till torsdag veckorna 16 till 25 samt veckorna 34 till 41
Rabatten är 25% av ordinarie greenfee aktuell speldag
Rabatten gäller vid spel på ordinarie greener på anläggningens huvudbana
Rabatten gäller spelare där hemmaklubben erbjuder Hallandsgreenfee
Rabatten gäller endast för *fullvärdiga medlemmar
*Definition av Fullvärdig medlem: medlem som har rätt att spela alla dagar och alla tider på sin hemmabana utan att betala greenfee.
För alla Hallandsjuniorer på alla Hallandsklubbar!

Hallands Golfklubbar har gemensamt beslutat att erbjuda alla juniorer i Halland fritt spel under säsongen 2022.

Regler för detta ser du nedan:

Fritt spel för juniorer med officiellt handicap (inte enbart tävlingsspelare) på alla banor i distriktet under säsongen 2022.
Juniorer är alla födda 2001 eller senare.
Undantag är spel på Halmstad GK vecka 26-33.
I övrigt gäller det alla klubbar alla veckodagar hela säsongen, obegränsat antal rundor.

Registrerad som aktiv medlem i en Hallandsklubb.
Gäller därmed ej så kallad greenfee medlem.

Tidsbokning efter respektive klubbs gällande regler.
Du ska alltid anmäla dig i receptionen för registrering som greenfee gäst (även om du inte ska betala).
Spelar du när receptionen är stängd skriver du in dig i greenfee boken precis som vanligt samt skriver ”junior” i fältet för betalning.

Tänk på att du är gäst på respektive klubb.

Har du några frågor kan du alltid höra med din tränare eller receptionen på din klubb.

Vi önskar en trevlig golfsäsong med många roliga rundor!

Klubbarna i Halland

Introduktionskort

Policy gällande Introduktionskort.:

Introduktionskort från NGU, GAF, PGA, SGA och SGF accepteras. Innehavare av dessa kort har möjlighet att besöka klubbar i studiesyfte inkl. fritt spel. För att erhålla denna möjlighet måste kortinnehavaren skriftligen anmäla sitt besök till klubben minst 1 dagar före spel. Utan föranmälan får inte introduktionskortet användas.

Varje kortinnehavare kan utnyttja sitt kort en gång per säsong.
Introduktionskort kan ej användas i samband med deltagande i av klubben utlyst tävling.

Innehavare av introduktionskort från Hallands Golfdistriktsförbund får använda sitt kort vid två tillfällen per säsong.

Policy för introduktionskort utfärdade av Hallands Golfförbund

Fastställd av klubbarna vid HGDFs höstårsmöte 2011-10-27
Styrelsen i Hallands Golfförbud beslutar om tilldelning av introduktionskort. Dessa gäller årsvis 1 april – 31 mars.

Introduktionskort tilldelas ideellt arbetande inom distriktet såsom:
• Ledamöter i distriktsstyrelsen
• Distriktskommittéledamöter
• Distriktsdomare
• Valberedning

Introduktionskort tilldelas även distriktsmästarna i de olika klasserna.
Distriktsstyrelsen skall visa restriktivitet i utfärdandet av kort.

Villkor för användning av introduktionskort inom distriktet:
• Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på fritt spel.
• Klubben/anläggningen tillåter fritt spel två gånger per år

Introduktionskorten läggs in i GIT.
HGDFs introduktionskort har ingen funktion utanför distriktet.