Juridiska kommittén

Juridiska kommittén ska:

- Ansvara för att bestraffningsärenden handläggs enligt av SGF juridiska nämnd överlämnade direktiv

- Bistå distriktets klubbar och enskilda medlemmar med råd och anvisningar som rör bestraffningsfrågor och andra inom golfen förekommande frågor av juridisk art

- Verka för ökad kunskap hos distriktets klubbar avseende frågor som rör RF stadgar

Petter Franke,
Ringenäs GK

Ordförande Juridiska kommittén

0706-56 26 60Ros-Marie Henriksson


Leif Danielsson

Håkan Edvardsson